Usługi biznes

Kancelaria świadczy szeroki zakres usług w zakresie obsługi prawnej biznesu prowadzonego online, w szczególności sklepów internetowych, portali i kreatywnego biznesu.

Jeżeli dopiero zaczynasz lub planujesz swój biznes sprawdź ofertę naszych pakietów na START!

Wszystkie regulaminy, polityki i instrukcje w ofercie nie są wzorami lub szablonami, a konkretnie opracowanymi zgodnie ze wskazówkami Klienta i profilem jego działalności. Również przygotowywane przez nas wzory są opracowywane pod określoną grupę klientów i zgodnie z profilem Klienta.

Na wszystkie nasze usługi wystawiamy Faktury VAT 23{36694b2c74cec220ea034ff034a565e423a2124e1fa8b69e742cad3208c06ac2}.

Usługi świadczy radca prawny. Gwarantujemy ochronę usług tajemnicą zawodową radcy prawnego i ubezpieczenie OC świadczonych usług. Wysokie standardy gwarantowane Kodeksem Etyki Radcy Prawnego.

Konkretny termin ustalamy przed przyjęciem zlecenia.  Jeżeli zależy Ci na niezwłocznej poradzie – zaznacz w wiadomości: na pewno będziemy w stanie pomóc.

Rabat 10{36694b2c74cec220ea034ff034a565e423a2124e1fa8b69e742cad3208c06ac2} taniej od każdej usługi, a w przypadku pakietów 20{36694b2c74cec220ea034ff034a565e423a2124e1fa8b69e742cad3208c06ac2} od ceny pakietu dla każdej członkini  grupy Biznes, startup, NGO – grupa kobiet aktywnych 

 

Pakiety usług

Przykładowe wyceny usług pojedynczych

Świadczymy usługi w zakresie różnych umów cywilnoprawnych, min.: umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, umowa zlecenia, umowa sprzedaży, porozumienie o współpracy.

Do każdej umowy rachunek, jeżeli jest koniczny.

Umowa zawiera min.: klauzule praw autorskich, klauzule zabezpieczenia w postaci kar umownych i odsetek (lub innego rodzaju na życzenie), klauzule wyłączności i integralności umowy, postanowienia dot. wypowiedzenia / odstąpienia, postanowienia dot. odbiorów / terminów/ wydania, klauzule siły wyższej i/lub hardship, postanowienia dot. poufności i/lub zakazu konkurencji, prawo odstąpienie.

Umowa jest przygotowywana na podstawie dostarczonych informacji i w konsultacji z Klientem, poprzedzonej analizą jego sytuacji prawnej.

Koszt podstawowej umowy 600 zł netto.

Sklepu internetowego – indywidualne opracowanie 600 zł netto.

Portalu internetowego – indywidualne opracowanie 800 zł netto.

Polityka prywatności – indywidualne opracowanie 300 zł netto.

Polityka bezpieczeństwa – indywidualne opracowanie 400 zł netto.

Aktualizacja regulaminu portalu/serwisu internetowego pod względem wymogów RODO –  400 zł netto.

Cena ustalana indywidualnie w zależności od: stopnia skomplikowania, instancji, ilości materiału dowodowego, przewidywanego czasu i ilości rozpraw.

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, nieuczciwego posługiwania się renomą. Reprezentujemy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Nie znalazłeś czegoś w ofercie? Poproś o indywidualną wycenę usługi, która jest zawsze bezpłatna