O kancelarii

Misją kancelarii  jest profesjonalizacja III sektora, poprzez świadczenie różnorodnych usług prawnych o charakterze formalnym i merytorycznym. Oferta firmy ma na celu zarówno wsparcie szkoleniowe kadr zarządzających, pracowników i wolontariuszy, jak i wsparcie organizacyjne w zakresie: planowania rozwoju, fundraisingu, współpracy międzynarodowej i międzysektorowej.

Właścicielem kancelarii jest radca prawny Piotr Jaros, który od wielu lat zajmuje się różnorodną działalnością w szeroko rozumianym III sektorze i obszarze ekonomii społecznej.

Swoje doświadczenie zdobył poprzez wolontariat, pełnienie funkcji w organach zarządzających i nadzorujących oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych. W ramach tej działalności koordynował lub brał udział w zarządzaniu kilkunastoma projektami międzynarodowymi różnego typu (seminaria, wymiany, konferencje) i różnej długości (od jednorazowych spotkań po wieloletnie projekty).

Obecnie kancelaria współpracuje z różnorodnymi podmiotami III sektora, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i instytucjami publicznymi.

Radca prawny Piotr Jaros jest członkiem  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach i podlega obowiązkowemu ubezpieczenie OC radców prawnych.