Pakiet na start online

Sklep internetowy – 1500 zł brutto

Pakiet zawiera:

 1. pomoc w rejestracji działalności gospodarczej (konsultacja PKD, miejsce wykonywania działalności gospodarczej – umowa, pomoc w wypełnieniu dokumentów),
 2. regulamin sklepu internetowego – indywidualne opracowanie,
 3. Wzór pouczenia i pisma o odstąpieniu od umowy,
 4. wzór pisma reklamacyjnego,
 5. polityka prywatności – indywidualne opracowanie,
 6. politykę bezpieczeństwa – indywidualne opracowanie,
 7. instrukcję zarządzania systemem informatycznym – indywidualne opracowanie,
 8. wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych (x7)*,
 9. pomoc przy zgłoszeniu danych do rejestru GIODO (gdy konieczne),
 10. Wsparcie prawne przy reklamacjach i zwrotach przez 1 rok,
 11. 100 zł zniżki na porady prawne do wykorzystania w ciągu roku.

Portal internetowy – 2000 zł brutto

Pakiet zawiera:

 1. pomoc w rejestracji działalności gospodarczej (konsultacja PKD, miejsce wykonywania działalności gospodarczej – umowa, pomoc w wypełnieniu dokumentów),
 2. regulamin serwisu (portalu) internetowego – indywidualne opracowanie,
 3. polityka prywatności – indywidualne opracowanie,
 4. politykę bezpieczeństwa – indywidualne opracowanie,
 5. instrukcję zarządzania systemem informatycznym – indywidualne opracowanie,
 6. wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych (x7)*,
 7. pomoc przy zgłoszeniu danych do rejestru GIODO (gdy konieczne),
 8. Wsparcie prawne przy zmianach regulaminu w związku z rozwojem portalu (1 w ciągu roku),
 9. 100 zł zniżki na porady prawne do wykorzystania w ciągu roku.

* wzory składają się z:

 1. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 3. Wzór rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wzór rejestru odbiorców danych osobowych.
 5. Wzór wykazu napraw, przeglądów i konserwacji
 6. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią „Polityki bezpieczeństwa”.
 7. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pracownicy).