Pakiet umów B2B

Pakiet umów B2B – 1400 zł brutto

Pakiet zawiera:

 1. Pakiet zawiera 3 umowy, dowolnie wybrane z następujących umów:
  • kontrakt menedżerski,
  • umowa o dzieło,
  • umowa zlecenia,
  • umowa sprzedaży
  • porozumienie o współpracy
 2. + rachunek do każdej z umów, jeżeli koniczny
 3. umowy zawierają min.:
  • klauzule praw autorskich,
  • klauzule zabezpieczenia w postaci kar umownych i odsetek (lub innego rodzaju na życzenie),
  • klauzule wyłączności i integralności umowy,
  • postanowienia dot. wypowiedzenia / odstąpienia,
  • postanowienia dot. odbiorów / terminów/ wydania,
  • klauzule siły wyższej i/lub hardship,
  • postanowienia dot. poufności i/lub zakazu konkurencji,
  • prawo odstąpienie.
 4. umowy są przygotowywane na podstawie dostarczonych informacji i w konsultacji z Klientem, poprzedzonej analizą jego sytuacji prawnej.
 5. Wsparcie prawne przy zmianach umowy (1 w ciągu roku)
 6. 100 zł zniżki na porady prawne do wykorzystania w ciągu roku