Pakiet dane osobowe

Pakiet dane osobowe 1000 zł brutto

Pakiet zawiera:

 1. audyt dokumentów pod względem zgodności z przepisami (w tym RODO),
 2. przygotowanie nowej lub poprawa już istniejącej polityki bezpieczeństwa,
 3. przygotowanie nowej lub poprawa już istniejącej instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 4. pomoc przy zgłoszenie danych do rejestru GIODO (gdy konieczne),
 5. wzory dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych*,
 6. Wsparcie prawne przy zmianach polityki lub instrukcji w związku z rozwojem portalu (1 w ciągu roku),
 7. 100 zł zniżki na porady prawne do wykorzystania w ciągu roku.

* wzory składają się z:

 1. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 3. Wzór rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wzór rejestru odbiorców danych osobowych.
 5. Wzór wykazu napraw, przeglądów i konserwacji
 6. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią „Polityki bezpieczeństwa”.
 7. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pracownicy).