FAQ

  1. Nie otrzymałem odpowiedzi w terminie podanym przy wycenie?

Wszystkie nasze usługi załatwiane są terminowo. Jeżeli jest koniczność zmiany wcześniej deklarowanego terminu, to tylko ze względu na nowe okoliczności danej sprawy, uzupełnienia lub dodatkowe wyjaśnienia z Państwa strony lub ze względu nadzwyczajne okoliczności spowodowane siłą wyższą. Wszystkie takie sytuacje są przez nas opisywane w osobnej wiadomości z wyszczególnieniem czy i o jaki konkretnie czas, termin ulegnie zmianie. Jeżeli jednak nie otrzymali Państwo wiadomości pomimo upływu terminu prosimy o informację – sprawa zostanie wyjaśniona niezwłocznie. Prosimy również o sprawdzenie „SPAMU” w Państwa skrzynkach mailowych.

  1. Co z moimi danymi osobowymi, jeżeli zrezygnuję z usługi?

Po rezygnacji, Państwa zapytanie, dane osobowe i cała korespondencja są usuwana z naszych serwerów. Nie gromadzimy ich, nie przetwarzamy i nie udostępniamy. Natomiast nie możemy odpowiadać za usługi osób trzecich pośredniczących w świadczeniu naszych usług (Facebook, Messenger, właściciele serwisów pocztowych). Stąd nasza korespondencja może być dla Państwa nadal widoczna w historii Państwa korespondencji.

  1. Co z moimi danymi osobowymi, po wykonaniu usługi?

Po zakończeniu wszystkie sprawy są archiwizowane na naszym zamkniętym serwerze w postaci przedmiotu sprawy, załączonej faktury i danych klienta. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych i księgowych dla zapewnienie prawidłowej rachunkowości. Faktury wraz z danymi przechowujemy przez okres 5 lat. Wszystkie te dane są chronione tajemnicą zawodową radcy prawnego, nawet co do faktu udzielenia porady prawnej. Dlatego gwarantujemy Państwu pełną anonimowość na wszystkich etapach postępowania.

  1. Kiedy zostaje zawarta umowa z Państwem?

Umowa zostaje zawarta w momencie wykonania przelewu kwoty podanej w wycenie, zgodnie z § 2 pkt 13 Regulaminu. Pod warunkiem zaksięgowania tego przelewu w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wyceny (§ 2 pkt 11). Do tego momentu nie są Państwo związani żadnym obowiązkiem i żadnymi kosztami.

  1. Co się dzieje gdy przeleje pieniądze po terminie 7 dni od wyceny?

Po tym terminie uznajemy, że umowa nie została zawarta. Takie postanowienie daje gwarancje aktualności naszej wyceny do bieżącego stanu prawnego, który zmienia się często i dlatego zastrzegamy prawo do ponownego złożenia oferty po tym terminie. W przypadku przelewu po 7 dniach, wysyłamy nową ofertę – która może (ale nie musi) różnić się co do poprzedniej pod względem przedmiotu, wyceny i terminu. Państwo jednak nie są nią związani, w przypadku jej nie przyjęcia zwrócimy przelane pieniądze.

  1. Czy Państwa usługi są bezpieczne?

Tak, za każdym razem usługi świadczy radca prawny i gwarantuje je zarówno tajemnicą zawodową radcy prawnego, jaki i ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług. Dodatkowo radcę prawnego obowiązują postanowienia Kodeks Etyki Radcy Prawnego, wprowadzające w tego rodzaju działalności wysokie standardy etyczne (kodeks dostępny tutaj: http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/).

Na każdym etapie komunikacji, mają Państwo do czynienia z realnymi osobami, nasze odpowiedzi nie są zautomatyzowane i zawsze są związane konkretnie z Państwa sprawą.