BLOG

Zapraszam również do odwiedzenia mojego bloga:

Prowadzony przeze mnie od 2016 roku blog opisuje zagadnienia prawne, pojawiające się w ramach funkcjonowania organizacji pozarządowych (NGO) i podmiotów ekonomii społecznej.