Jak zabezpieczamy dane Klientów?

Tajemnica zawodowa

„Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.” (art. 3 ust. 5 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych).

Dane osobowe związane z usługami prawnymi nie są udostępniane nikomu. Co więcej, są one chronione poprzez tajemnicę radcowską, na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, w związku z przynależnością zawodu radcy prawnego (podobnie jak adwokata) do zawodów zaufania publicznego (w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP).

Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi w Kancelarii określone są w Polityce Prywatności Kancelarii. Przyjęte przez nas reguły zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo Polityka zapewnia pełną transparentność naszych dziaąłń odnośnie danych osobowych.

Polityka Prywatności

RODO

Unijne rozporządzenie zostało w pełni wdrożone w Kancelarii. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno związanych z usługami prawnymi, jak i niewiązanych odbywa się więc na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz postanowień Polityki Prywatności.

W przypadku osobistych kontaktów, zapewniamy dyskrecję w ramach świadczonych usług prawnych. W wyjątkowych okolicznościach, możliwe jest uzgodnienie dokonywania odpisów lub skanów dokumentów w siedzibie Klienta. Rozmowy telefoniczne nie są przez nas nagrywane. 

Bezpieczeństwo komunikacji

Bezpieczeństwo korespondencji elektronicznej

W przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną (korespondencja w sprawie, przesyłanie dokumentów z danymi, wysyłanie gotowych projektów i dokumentów rozliczeniowych) zapewniamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, posługując się skrzynką pocztową umożliwiającą szyfrowanymi End-to-End.

Wykorzystujemy jako dostawcę usług Proton Technologies AG, zarządzającym pocztą internetową ProtonMail. Jest on światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa w sieci, zbudowanym w oparciu o zespół specjalistów z europejskiego centrum badawczego CERN, z siedzibą w Genewie.

Bez dostępowa architektura poczty ProtonMail oznacza, że dane są szyfrowane w taki sposób, że są one niedostępne dla osób trzecich, również dostawcy poczty. Dane są szyfrowane po stronie klienta z użyciem klucza szyfrującego, do którego nikt nie ma dostępu. Oznacza to, że nie ma technicznej możliwości odszyfrowania wiadomości i w konsekwencji nie ma możliwości przekazania danych osobom trzecim.

Dane osobowe są przechowywane 1000 metrów pod granitową skałą w ściśle strzeżonym bunkrze, który może przetrwać atak nuklearny. Na poziomie systemu, serwery wykorzystują w pełni szyfrowane dyski twarde z kilkoma warstwami haseł, przez co bezpieczeństwo danych jest zachowane nawet gdyby urządzenia zostały przejęte. W przeciwieństwie do innych usługodawców, nie są zapisywane żadne informacje osobiste, w tym adresy IP używane do logowania do kont.

Wszystkie dane użytkowników są chronione przez szwajcarski Akt o Ochronie Danych (DPA) oraz szwajcarskie Rozporządzenie o Ochronie Danych (DPO), które zapewniają najwyższą ochronę prywatności na świecie dla osób indywidualnych i korporacji. Ponieważ ProtonMail jest poza jurysdykcją USA i UE, tylko nakaz sądowy z Sądu kantonalnego w Genewie lub szwajcarski Sąd Najwyższy może zmusić nas do wydania posiadanych przez nas mocno ograniczonych informacji o użytkownikach.
Kancelaria informuje, iż dla zapewnienia najwyższego stopnia poufności konieczne jest posługiwanie się dwoma kontami pocztowymi z szyfrowaniem End-to-End. Można bezpłatnie założyć takie konto pod adresem: https://protonmail.com/pl/.