Elementor #139

Kancelaria Radcy Prawnego

r. pr. Piotr Jaros

Świadczymy usługi wspierające rozwój i bieżącą działalność organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Jesteśmy pierwszą kancelarią prawną specjalizującą się w branży NGO w Polsce. Dzięki temu nasze usługi w pełni odpowiadają specyfice sektora, który jest znacznie odmienny od zwykłej działalności biznesowej.

Nasza specjalizacja obejmuje także usługi dla małego biznesu, w szczególności firm rodzinnych, jednoosobowych i branży kreatywnej w Internecie. Jeżeli dopiero zaczynasz lub planujesz swój biznes sprawdź ofertę naszych pakietów na START!

Naszą misją jest profesjonalizacja, zarówno organizacyjna jak i personalna organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

O kancelarii

Misją kancelarii  jest profesjonalizacja III sektora, poprzez świadczenie różnorodnych usług prawnych o charakterze formalnym i merytorycznym. Oferta firmy ma na celu zarówno wsparcie szkoleniowe kadr zarządzających, pracowników i wolontariuszy, jak i wsparcie organizacyjne w zakresie: planowania rozwoju, fundraisingu, współpracy międzynarodowej i międzysektorowej.

Czytaj dalej

Prywatne: Usługi

Ceny usług:

200 zł netto / godzina pracy radcy prawnego – w przypadku stałych klientów

250 zł netto / godzina pracy radcy prawnego – w przypadku pozostałych klientów

Status stałego klienta zależy do ilości i wartości usług świadczonych przez kancelarię i jest każdorazowo przyznawany na podstawie indywidualnej oceny współpracy z klientem. Stawki dla stałych klientów mogą otrzymać również inni klienci, o czym decyduje charakter sprawy i współpracy.

Po otrzymania zapytania od klienta, dokonujemy oceny czasu pracy i przedstawiamy konkretną wycenę w formie:

zakresu godzin potrzebnych do wykonania sprawy np.: 3 – 5 godzin,

stawki godzinowej np.: 200 zł netto/h,

szacunkowej ceny, która naszym zdaniem zakończy sprawę np.: 400 zł netto,

– ceny dla klientów nie będących przedsiębiorcami lub nie korzystających z usług w ramach działalności gospodarczej podawane są w kwotach brutto (powyższe stawki +  VAT).

W zdecydowanej większości przypadków szacunkowa cena jest ceną kończącą sprawę. Podwyżka lub obniżenie mogą wyniknąć w trakcie realizacji, zawsze wynikają z rzeczywistego nakładu pracy i są odzwierciedlone w każdorazowym rozliczeniu z klientem.

Podana cena nie jest tylko godzinowym wynagrodzeniem radcy prawnego. Jej wysokość kształtowana jest przez następujące czynniki:

– Wynagrodzenie zespołu kancelarii, w tym zatrudnionego personelu i współpracowników,

– Utrzymanie infrastruktury kancelarii, której koszty biurowe są tylko częścią (pomieszczenia, media), a w znacznym stopniu obciążają ją koszty systemów informatycznych, urządzeń technicznych, zabezpieczenia danych wrażliwych, systemu informacji prawnej.

– Koszt ubezpieczenia OC działalności radcy prawnego, wszelkie usługi świadczone przez kancelarię są ubezpieczone na wypadek powstania szkody w związku z ta działalnością.

– Koszty podatków, składek ZUS, Fundusz Pracy.

– Koszt obowiązkowych składek na samorząd zawodowy radców prawnych.

– Koszt dojazdów do sądów, urzędów, klienta, jeżeli sprawa tego wymaga.

– Dla konsumentów będzie to też koszt VAT, który jest obowiązkowy przy usługach prawnych.

„Uważam, że tylko na podstawie stawki godzinowej można w sposób rzetelny i uczciwy wycenić pracę prawnika. Każda sprawa jest inna, każda umowa wymaga innego nakładu pracy. Praca prawnika opiera się na czasie – tym poświęconym na tworzenie treści, ale również tym spędzonym na pracy koncepcyjnej czy świadczeniu porad w formie rozmowy.”

– r. pr. Piotr Jaros

– Przy wycenie nie musimy podawać maksymalnej stawki (np. umowa – 500 zł), która chroniłaby nas przed nieplanowanym zwiększeniem czasu pracy. Możliwe jest, już w trakcie przygotowywania zlecenia lub świadczenia porady, wystąpienie dodatkowego zagadnienia wymagającego rozstrzygnięcia lub pobocznych kwestii. Gdybyśmy podawali sztywne ceny, zawsze musiałyby być w górnej granicy aby uniknąć wykonywania dodatkowych czynności bez wynagrodzenia (co przy stałych stawkach się zdarza).

– Dzięki takim informacjom nasi klienci wiedzą ile czasu pracy zajęła ich sprawa i mogą łatwo porównać ceny z konkurencją.

– Koszty zawsze oparte są na rzetelnym zestawieniu poświęconego czasu i wykonanych czynności.

– Przy dłuższej współpracy takie rozliczenia pozytywnie wpływają na zaufanie obu stron.

– Jesteśmy fair wobec klientów, naszych pracowników i rynku. Nie realizujemy spraw poniżej rzeczywistych kosztów ani nie zwiększamy kosztów ponad przewidywany nakład pracy.

Wynagrodzenie za czas pracy zwiększa dokładność i jakość rezultatów.

O mnie

Z zawodu jestem radcą prawnym, działającym we własnej kancelarii specjalizującej się w obsłudze prawnej trzeciego sektora i ekonomii społecznej. Dodatkowo zajmuję doradztwem biznesowym w dziedzinie strategii i zarządzania podmiotami w powyższych obszarach. Z NGO jestem związany również  jako menedżer fundacji, dzięki czemu praktyczny wymiar prawa nie jest mi obcy.

Czytaj dalej

Kontakt

Zapraszam do współpracy poprzez poniższy link do formularza kontaktowego.
Formularz kontaktowy